Tag: cải thiên pin trên android

Phương pháp giúp cải thiện pin điện thoại Android

Phương pháp giúp cải thiện pin điện thoại Android

Để vô hiệu hóa thẻ, hãy vào Google Now, sau đó di chuyển xuống phía dưới cùng rất, và gõ cây đũa. Ở đây, bạn có thể chọn các loại thẻ mà bạn thực sự cần, vô hiệu hóa tính