Tag: điện thoại iphone

Thời gian sử dụng pin của điện thoại iPhone 6

Thời gian sử dụng pin của điện thoại iPhone 6

Đây thực sự là một thử thách với chiếc iPhone 6 vì trong bài kiểm tra video điện thoại phải hoạt động cả màn hình lẫn loa, điều đó sẽ gây hao tốn pin hơn nhiều. Cuối cùng, iPhone cũng