Tag: dung lượng pin j5 prime

Thời lượng sử dụng pin Samsung J5 Prime

Thời lượng sử dụng pin Samsung J5 Prime

Samsung J5 Prime chỉ sử dụng màn hình độ phân giải HD, đây dĩ nhiên là một yếu điểm trong trải nghiệm hình ảnh của người dùng tuy nhiên nó vẫn mang lại một số lợi thế nhất định, ở