Tag: hướng dẫn nhận biết pin dự phòng Xiaomi chính hãng

Cách nhận biết pin dự phòng Xiaomi chính hãng

Cách nhận biết pin dự phòng Xiaomi chính hãng

Với sản phẩm Pin sạc dự phòng Xiaomi chính hãng bao giờ cũng sẽ có tem chính hãng được dán bên cạnh của vỏ hộp. Trên tem chính hãng bạn cạo lớp tráng bạc để có thể thấy được 20