Tag: pin iphone 7

Tìm hiểu thời gian sử dụng pin của điện thoại Iphone 7

Tìm hiểu thời gian sử dụng pin của điện thoại Iphone 7

Khác biệt lớn nhất đến từ thời gian duyệt web với iPhone 7 nhỉnh hơn iPhone 6s trong cả 3 trường hợp dùng 3G (hơn 2 giờ), 4G (hơn 2 giờ) và Wi-Fi (hơn 3 giờ). Riêng với iPhone SE,