Tag: samsung j3 pro

Thông tin pin Samsung Galaxy J3 Pro

Thông tin pin Samsung Galaxy J3 Pro

Để chơi game Alphast 8 được mượt mà mình chỉ để mức đồ họa Medium (khá), máy chạy khá mát trong thời gian dài vì dòng CPU này cũng không quá mạnh nên không “ăn” pin nhiều, “yếu chip thì