Tag: samsung note 8

Đánh giá và so sanh iPhone X và Samsung Note 8

Đánh giá và so sánh iPhone X và Samsung Note 8

Nếu người dùng iPhone có thể thanh toán trực tiếp bằng smartphone qua Apple Pay, điều khiển nhiều hoạt động của máy bằng giọng nói qua Siri thì Samsung cũng đã có Samsung Pay và trợ lý ảo Bixby. 2