Tag: tiết kiệm pin trên điện thoại

Tìm hiểu về chế độ Ultra STAMINA trên điện thoại Sony

Tìm hiểu về chế độ Ultra STAMINA trên điện thoại Sony

Để kiểm tra điện thoại của bạn có chế độ này hay không, bạn hãy vào phần Cài đặt (Setiing) —> vào mục PIN (Battery) hoặc Quản lý PIN (Power management) tuỳ điện thoại —>Ultra STAMINA. Một trong những cách