Tag: wifi

Ứng dụng WiFi Better Battery giúp tiết kiệm pin hiệu quả

Ứng dụng WiFi Better Battery giúp tiết kiệm pin hiệu quả

Với WiFi Better Battery, bạn sẽ không cần phải bận tâm tới việc tắt/ mở tính năng Wi-Fi trên điện thoại. Theo đó, ứng dụng này sẽ tự động bật kết nối Wi-Fi khi smartphone sẵn sàng kết nối vào